Vodňanští obyvatelé mohou využít nové služby Domácího hospicu Athelas

09.11.2018
Domácí hospic Athelas poskytuje zdravotní služby a sociální služby. Hlavním cílem organizace je poskytovat hospicovou péči, tedy péči, pomoc a podporu pacientům, kteří se nachází v pokročilé nebo konečné fázi onemocnění (tzv. terminálním stádiu onemocnění), a kteří si přejí péči v domácím prostředí, umožnit jim důstojně a v kruhu své rodiny prožít poslední etapu svého života.

Hospicová péče znamená zejména doprovázení člověka na jeho poslední životní cestě. Smyslem této péče je zmírnění tělesného i duševního strádání, zachování důstojnosti pacienta a poskytnutí podpory celé rodině nejen v období umírání nemocného, ale i po jeho úmrtí.

Péči poskytuje 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve složení: lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ošetřovatelky, případně psychoterapeut a duchovní. Klienti se finančně spolupodílí na této péči 250,- Kč denně.

V případě, že je pro některé klienty tato cena vysoká, snaží se vždy vyjít vstříc a případně upravit cenu tak, aby byla služba dostupná každému.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Strakonicka