Práce na dopravním terminálu ve Strakonicích jdou do finále

05.11.2018
V říjnu roku 2016 byla občanům města Strakonice poprvé představena studie dopravního terminálu autorem Ing. arch. Vladimírem Krajícem z projekční kanceláře FACT, s.r.o. Písek.  Tehdy investory doslova tlačil čas, neboť Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byla vyhlášena výzva „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“. I přes časové omezení  investor ČSAT STTRANS, a.s. podal žádost o dotační titul do vyhlášené výzvy.

Rada města Strakonice tehdy ustanovila v této souvislosti odborný pracovní tým, který koordinoval zájmy města a dotčených subjektů a zároveň byl zárukou kvalitního, komplexního a nadčasového řešení. Zpracováním studie byl pověřen Ing. arch. Vladimír Krajíc z Písku s výhledem na řešení, které zaručí uživatelský komfort pro cestující, ale i provázanost s městem a jeho obyvateli a návštěvníky. Dnes má již dopravní terminál, sedmnáct dnů před samotným dokončením, reálnou podobu.

Pokud poslední dokončovací práce i administrativní procesy půjdou přesně podle plánu, pak by první cestující měli být odbaveni v polovině prosince.  

Převzato ODTUD

Aktuálně z Strakonicka